Ubezpieczenia OC i AC Ubezpieczenia adwokatów,Ubezpieczenie OC adwokatów Czym się wyróżniają ubezpieczenia adwokatów?

Czym się wyróżniają ubezpieczenia adwokatów?

Niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy każdy człowiek powinien posiadać ubezpieczenie. Jednak warto mieć na uwadze, że zupełnie inną grupą jest ubezpieczenie OC dla osoby fizycznej, a ubezpieczanie OC dla innych podmiotów. Ponadto zupełnie odrębną grupę stanowi ubezpieczenie pracowników, na przykład ubezpieczenia adwokatów. Warto wiedzieć czym tego typu forma ochrony charakteryzuje się oraz na jakie elementy zwrócić uwagę podczas wybierania ubezpieczyciela oraz warto wiedzieć czy tego typu forma ubezpieczenia jest obowiązkowa dla przedstawicieli pewnych grup zawodowych.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC tak zwane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to forma zabezpieczenia dla danej osoby przed ewentualnymi skutkami szkód, które mogą zostać wyrządzone innym osobom, czyli osobom trzecim. Tego typu szkody mogą powstać w wyniku prowadzenia gospodarstwa domowego, bądź opieki nad dzieckiem, a także w życiu zawodowym. Szczególnie ta ostatnia grupa charakteryzuje się pewnymi zasadami i jest jasno określona w przepisach. Dlatego warto tego typu ubezpieczenie posiadać wykonując dany zawód.

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu?

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu jest związane z działalnością zawodową, co oznacza, że odnosi się do ewentualnych szkód wyrządzonych na szkodę innych osób, ewentualnie poniesionych strat finansowych osób trzecich czy utracenie przez niej przychodu.

Ubezpieczenie zawodowe jest bardzo istotną formą zabezpieczenia przed ewentualnym spowodowaniem utraty zdrowia czy życia, albo utraceniu korzyści materialnych, bądź ewentualnym uszkodzeniem mienia w związku z prowadzoną działalnością zawodową. Warto mieć na uwadze, ze tego typu ubezpieczenie dedykowane jest dla wszystkich osób, które wykonują zawody wymagające pewnej specjalizacji i niosą ze sobą ryzyko wyrządzenia ewentualnych szkód osobom trzecim. Ubezpieczenie OC polecane jest między innymi adwokatom, w których zawód wpisuje się ryzyko poniesienia szkód na rzecz osób trzecich.

Dla kogo dedykowane jest ubezpieczenie OC? Czym jest ubezpieczenie adwokatów?


Adwokat jest to osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniowi OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej za ewentualnie wyrządzone szkody przy wykonywaniu czynności zawodowych. Warto podkreślić, ze ubezpieczenie tego typu dla tej kategorii zawodu jest obowiązkowe i co do tego nie ma żadnego odstępstwa.

O obowiązku posiadania tej formy ubezpieczenia jest mowa w artykule 4 ustawy 1. Taka informacja jest zawarta w prawie o adwokaturze i jasno reguluje zasadność posiadania tej formy ochrony.

Warto mieć na uwadze, że taki obowiązek istnieje w ciągu 30 dni od wpisania na listę adwokatów i jest formą ochrony od wykonywania czynności zawodowych. To odpowiedzialność cywilna prawnika za ewentualnie wyrządzone szkody w następstwie działania, bądź zaniechania podczas wykonywania pewnych czynności zawodowych ochrania go przed poniesieniem konsekwencji z tego tytułu.

Dlatego decydując się na tego typu ubezpieczenie warto przewertować ofertę dobrych ubezpieczalni, które będą w stanie zagwarantować właściwą ochronę za ewentualnie wyrządzone szkody przy wykonywaniu czynności polegających na świadczeniu pomocy prawnej, która jest dość szeroko pojęta, a następstwo ewentualnie wyrządzonej szkody może wystąpić nieumyślnie, dlatego tego typu ubezpieczenie jest kierowane do adwokatów powoływanych do wykonywania czynności prawnych. Odrębną kategorię stanowią ubezpieczenia OC: syndyka, zarządcy, a także nadzorcy sądowego, kuratora oraz likwidatora.

Powiązane posty