Ubezpieczenia OC i AC Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca Dlaczego obcokrajowiec powinien wykupić ubezpieczenie zdrowotne, kiedy przebywa w Polsce?

Dlaczego obcokrajowiec powinien wykupić ubezpieczenie zdrowotne, kiedy przebywa w Polsce?

Wiadomo, że w każdej chwili może się komuś przydarzyć jakiś nieszczęśliwy wypadek. Dlatego każdy człowiek przebywający na terenie naszego kraju powinien mieć wykupione ubezpieczenie zdrowotne nawet w takiej sytuacji, gdy jest obcokrajowcem. Trzeba pamiętać, że w razie leczenia w szpitalu nie mając ubezpieczenia zdrowotnego będzie trzeba pokryć z własnej kieszeni wszystkie koszty związane z hospitalizacją, ale też z transportem człowieka do szpitala.

Jakie świadczenia są gwarantowane w większość ubezpieczeń zdrowotnych dla obcokrajowców?

Wiadomo, że w każdej chwili może się komuś przydarzyć jakiś nieszczęśliwy wypadek

Mając te dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne osoba przybywająca do naszego kraju nie będzie się musiała martwić o koszty pobytu w szpitalu w Polsce, ale też z tego ubezpieczenia zostaną pokryte wszystkie koszty leczenia. Dużym plusem takiej formy świadczenia jest to, że posiadając je osoba może korzystać z dostępu do lekarzy specjalistów, dzięki wykupionej polisie. Będzie ona mogła również udać się do stomatologa lub innego lekarza, gdy nagle zachoruje. Mając ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca przysługuje możliwość wykonania podstawowych badań krwi, ale też możemy wykonać badania takie jak EKG, USG, RTG i rezonans magnetyczny. Wykupując takie ubezpieczenie nie trzeba się martwić, że będzie trzeba pokrywać koszty za wykonane zabiegi i operacje, które miały uratować życie i zdrowie pacjenta. W takim przypadku przysługuje również transport karetką osobie posiadającej takie świadczenie do miejsca zakwaterowania, jeżeli wymaga tego stan pacjenta. Nie należy się martwić również o transport między placówkami medycznymi oraz o koszty, które byśmy ponieśli, gdyby nie było wykupionego ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowców w przypadku transportu nas karetką z miejsca zdarzenia do szpitala. Takie osoby mogą liczyć też na zwrot pieniędzy za leki i inne przedmioty ortopedyczne. W ramach tego ubezpieczenia mogą liczyć też na bezpłatną opiekę medyczną kobiety, które są w ciąży i wystąpiły u nich jakieś problemy, które wymagają leczenia i podania leków. Wiadomo, że te wszystkie świadczenia mogą się różnić w zależności od tego jaki dokładnie rodzaj ubezpieczenia wykupimy.

Jakie dodatkowe ubezpieczenia można dokupić w ramach tego pakietu, gdy ktoś przyjeżdża z zagranicy?


Dodatkowo wykupując ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca można dodatkowo dokupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki niemu, gdy ktoś dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu to może on ubiegać się o zadośćuczynienie w postaci wypłaty należnych mu świadczeń.  Na pewno zostaną do takich trwałych obrażeń zaliczone utraty wzroku, słuchu, paraliż, czy całkowita niezdolność do pracy. W razie śmierci osoby ubezpieczonej świadczenie otrzymają jego bliscy. Wiadomo, że można rozszerzyć ubezpieczenie, aby na przykład pokrywało koszty powrotu do zdrowia osoby, która miała wypadek w naszym kraju. Warto też się zastanowić nad kupnem polisy OC, kiedy ktoś przyjeżdża do Polski. Dzięki takiemu ubezpieczeniu nie będzie trzeba się martwić o pieniądze, gdy to z naszej winy wydarzy się jakaś kolizja lub wypadek. Wtedy wszystkie ewentualne koszty wynikające z tego zdarzenia pokryje ubezpieczyciel. Wtedy nawet, jeżeli cudzoziemiec zrysuje komuś samochód to ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu należne odszkodowanie. Ubezpieczenie zdrowotne przyda się, gdy ktoś przebywający od nas z zagranicy będzie chciał złożyć podanie o wizę lub czasową kartę pobytu. Wtedy wymagają  najczęściej urzędy, aby wartość ubezpieczenia była na kwotę przynajmniej 30000 euro.

Powiązane posty