Ubezpieczenia OC i AC Ubezpieczenia radców prawnych Obowiązkowe OC dla radców prawnych

Obowiązkowe OC dla radców prawnych

Wśród wielu grup zawodowych wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Szczególnie dotyczy to zawodów, których wykonywanie wiąże się z ryzykiem błędu i konsekwencjami prawnymi lub społecznymi. Do takiej grupy należą niewątpliwie radcy prawni. Dowiedz się, dlaczego muszą mieć wykupione obowiązkowe OC. Sprawdź, przed czym chroni ich ten rodzaj ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC w pracy radcy prawnego?

Ubezpieczenie OC to rodzaj zadośćuczynienia za winy wyrządzone osobie trzeciej. Ma ono pomóc ich sprawcy w poniesieniu przykrych konsekwencji finansowych i moralnych. Każda sprawa i sytuacja, szczególnie w pracy radcy prawnego, niesie ze sobą ryzyko przykrych konsekwencji. Niezależnie od tego, iż są one dość często przypadkowe, mogą być dla poszkodowanego przyczyną uszczerbku na zdrowiu, utraty majątku lub życia.

Wymóg posiadania ubezpieczenia OC przez radców jest uregulowany rozporządzeniem Ministra Finansów. Dotyczy on wszystkich osób, które wykonują swój zawód zdefiniowany w Ustawie o radcach, z dnia 6 lipca 1982 roku. Obowiązek posiadania OC powstaje wraz z podjęciem pracy w zawodzie, ale nie później niż w dniu rozpoczęcia jego wykonywania. Suma ubezpieczenia radców prawnych, w ramach opłacanej składki w Krajowej Izbie Radców Prawnych wynosi 100 000 euro + 250 000 euro.

Korzyści z obowiązkowego ubezpieczenia OC dla radcy prawnego?

Radca prawny objęty obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej wypełnia przede wszystkim ustawowy wymóg jego posiadania. Niewątpliwą zaletą takiego OC jest również zminimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem własnej działalności zawodowej. Dzięki niemu radca prawny, zwiększa także swoją wiarygodność wobec partnerów i klientów, we wszystkich podejmowanych działaniach. Polisa ubezpieczeniowa jest także zabezpieczeniem przed błędami, które mogą popełnić praktykanci, aplikanci lub pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

Ubezpieczenie OC chroni także interesy radców, którzy prowadzą jednoosobowe kancelarie na działalności gospodarczej, jak i pracujących na etacie u innego pracodawcy. Bardzo często wielu radców prowadzi swoją działalność w formie spółek takich jak: komandytowa, partnerska i jawna. Należy zaznaczyć, iż obowiązkowe OC nie chroni w tym przypadku przed roszczeniami skierowanymi do spółek osobowych. Bardzo często panuje błędne przekonanie, iż straty w przypadku roszczenia będą pokryte z ubezpieczeń każdej osoby tworzącej spółkę. Niestety w praktyce większość ubezpieczycieli nie uznaje takich roszczeń. Dla rozszerzenia ochrony warto dokupić indywidualne ubezpieczenia nadwyżkowe.

Rodzaje indywidualnych ubezpieczeń OC dla radców prawnych

Towarzystwa ubezpieczeniowe, poza wymaganym ustawowym OC, oferują także radcom prawnym ubezpieczenia nadwyżkowe. Zawierane są dobrowolnie na bardzo korzystnych warunkach. Ich zakres zależy od charakteru wykonywanej przez radcę pracy i może obejmować:

  • ubezpieczenie kancelarii prawnych od odpowiedzialności cywilnej,
  • nadwyżkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego,
  • ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności karno-skarbowej i ochrony prawnej,
  • ubezpieczenie nadwyżkowe OC dla radców pełniących funkcję kuratora, mediatora lub doradcy restrukturyzacyjnego,
  • ubezpieczenie OC dla prowadzonych kancelarii,
  • ubezpieczenie OC związane z posiadaniem mienia i prowadzeniem biura,
  • ubezpieczenie mienia kancelarii prawnej,
  • ubezpieczenie OC dla kancelarii, która popełniła uchybienie w trakcie czynności związanych z wykonywaniem jednego lub kilku kontraktów,
  • ubezpieczenie OC dla aplikantów radcowskich.

Powiązane posty