Ubezpieczenia OC i AC Obowiązkowe OC lekarzy,Ubezpieczenia Pakiet ubezpieczenia dla lekarza i dentysty

Pakiet ubezpieczenia dla lekarza i dentysty

W 2010 roku pojawiła się ustawa o zawodach lekarza oraz lekarzy dentystów, którą rozszerzono dodatkowo o obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, za wszystkie szkody, które mogą być wyrządzone w ramach wykonywanego zawodu i wszystkich czynności zawodowych (więcej). Jest to zabezpieczenie dla samego lekarza oraz oczywiście dla pacjentów, którzy znajdują się pod jego opieką. W chwili obecnej, ta ustawa obejmuje swoim działaniem wszystkich specjalistów, którzy wykonują swój zawód na terenie Polski. Obowiązkowe OC lekarzy stanowią wszystkie polisy odpowiedzialności cywilnej i zaczynają obejmować wszystkich lekarzy oraz lekarzy dentystów nie później niż w dniu, który poprzedza rozpoczęcie wykonywania swoich wszystkich czynności zawodowych.

Co obejmuje polisa lekarza?

W 2010 roku pojawiła się ustawa o zawodach lekarza oraz lekarzy dentystów, którą rozszerzono dodatkowo o obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, za wszystkie szkody, które mogą być wyrządzone w ramach wykonywanego zawodu i wszystkich czynności zawodowych

Obowiązkowe OC lekarzy obejmuje szereg działań i powstałych w ich wyniku szkód, które spowodowane były niepoprawnym działaniem lub też zaniechaniem ubezpieczonego, czyli lekarza, w trakcie których były wykonywane obowiązki zawodowe. Co ważne, spod tego ubezpieczenia i polisy lekarza wyłączone są te szkody, które zostały poczynieniu przez ubezpieczonego po pozbawieniu go praw do wykonywania zawodu albo też te, które powstały na skutek działań nieprzewidzianych, co znaczy na przykład wojny, zamieszek, jak i również działań o charakterze terrorystycznym.

Kwoty ubezpieczenia lekarskiego

Co istotne, obowiązkowe OC lekarzy dotyczy wszystkich medyków, którzy wykonują swoje obowiązki na terenie Polski

W wyżej wymienionej ustawie, obowiązkowe OC lekarzy określa również minimalne sumy gwarancyjne, dzięki temu wszystkie osoby z branży medycznej mogą bez stresu wykonywać swoje codzienne obowiązki zawodowe. W przypadku rozporządzenia wygląda to tak, że za okres ubezpieczenia, który jest nie dłuższy niż 12 miesięcy jest to równowartość kwot od 25 tys. Euro do nawet 100 tys. Euro. Kwota zależy przede wszystkim od specjalizacji lekarzy lub też lekarzy dentystów. W przypadku tych największych kwot gwarancyjnych mowa jest o lekarzach anestezjologach, ginekologach, onkologach klinicznych czy położnikach.

Co istotne, obowiązkowe OC lekarzy dotyczy wszystkich medyków, którzy wykonują swoje obowiązki na terenie Polski. Nie obowiązuje to tylko i wyłącznie lekarzy pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, ale również tych, którzy pracują w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej i świadczą swoje usługi odpłatnie wobec pacjentów. Zapewnienie takiego bezpieczeństwa działalności zawodowej jest bardzo ważne, ponieważ w razie konieczności wypłaty odszkodowania za błędy lekarskie, można skorzystać z posiadanej polisy medycznej i dokonać niezbędnych operacji finansowych wobec pacjentów lub ich bliskich.

Powiązane posty