Ubezpieczenia OC i AC OC radcy prawnego,Ubezpieczenie radcy prawnego Ubezpieczenie dla radcy prawnego – co należy wiedzieć na ten temat?

Ubezpieczenie dla radcy prawnego – co należy wiedzieć na ten temat?

Radca prawny to osoba zajmująca się świadczeniem pomocy prawnej, która głównie skupia się na konsultacjach i poradach

Radca prawny to osoba zajmująca się świadczeniem pomocy prawnej, która głównie skupia się na konsultacjach i poradach. Jest to także człowiek, który ma prawo do sporządzania opinii oraz występować w przypadku niektórych spraw przed sądami i urzędami. Może on pełnić nie tylko rolę pełnomocnika. Jest on także często obrońcą. Każda osoba przygotowująca się do zawodu radcy prawnego, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie cywilne.

Obowiązujące przepisy

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1, „radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności (…)”. Wyjątkiem są te osoby, które owszem ten tytuł posiadają, ale nie wykonują aktualnie zawodu, np. ze względu na przejście na emeryturę (https://forsal.pl/finanse/finanse-osobiste/artykuly/9342031,przechodzenie-na-emeryture-jakie-dokumenty-zgromadzic-i-co-warto-wie.html). Warto wziąć ten przepis pod uwagę, ponieważ rada okręgowej izby radców prawnych ma prawo do przeprowadzenia kontroli danego radcy prawnego. Należy więc od razu postarać się o takie ubezpieczenie, które na dodatek zostanie dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Dlaczego radca prawny musi mieć ubezpieczenie?

Radca prawny to osoba zajmująca się świadczeniem pomocy prawnej, która głównie skupia się na konsultacjach i poradach

Zakres możliwości radcy prawnego jest mocno ograniczony. Szczególnie jeżeli dokona się porównania z prawnikiem. Co jednak nie oznacza, że wykonywanie zawodu radcy prawnego nie jest obciążone ryzykiem. Może się bowiem okazać, że zła interpretacja przepisów, błędne doradztwo, dla klienta będzie miało poważne konsekwencje, m.in. prowadzące do niepotrzebnych kosztów. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych określa minimalną sumę gwarancyjną dla obowiązkowego ubezpieczenia OC. Mówiąc wprost – jeżeli radca prawny doprowadzi do błędu, OC pomoże pokryć koszta, które będą z tym związane.

Koszt zakupu ubezpieczenia dla radców prawnych

Towarzystwa ubezpieczeniowe są świadome tego, że każdy radca prawny objęty jest obowiązkiem zakupu takiej polisy. Wiele z nich jest w stanie zaoferować ubezpieczenie radcy prawnego, którego koszt zakupu może wynieść 200 zł lub więcej. Jest to składa, która obowiązuje na rok. Po minięciu tego okresu należy wykupić kolejną polisę. Jeżeli radca prawny (aczkolwiek zdarza się to bardzo rzadko) nie ma możliwości zapłacenia całej składki za jednym razem, ma możliwość rozłożenia tej opłaty w systemie ratalnym.

Co daje OC dla radców prawnych?

Radca prawny to osoba zajmująca się świadczeniem pomocy prawnej, która głównie skupia się na konsultacjach i poradach

Tak jak w przypadku OC dla samochodów, właściciel nigdy nie zobaczy tych pieniędzy, tak podobnie jest w przypadku radców prawnych.

OC dla tego zawodu to tak naprawdę ochrona finansowa dla wszystkich klientów, którzy ucierpieli na skutek działania lub zaniechania ubezpieczonego. Towarzystwa są w stanie zapewnić pakiet podstawowy, ale istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej. Decydując się na zakup takiej ochrony w normalnym lub rozszerzonym pakiecie, należy mieć świadomość, że istnieją wyłączenia. Dokładnie mowa tu o sytuacjach, kiedy nie można liczyć na wypłatę OC. Do takich sytuacji zalicza się:

  • akty terroru,
  • stan wojenny,
  • wojna,
  • zamieszki i rozruchy.

OC nie będzie także obowiązywać, jeżeli radca prawny doprowadzi do wyrządzenia szkody po skreśleniu go z oficjalnej listy lub w momencie zawieszenia.

Sam zakup ochrony ubezpieczeniowej nie powinien stanowić dla nikogo problemu. Jak już było mówione, towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie takie polisy, które są typowo dedykowane dla radców prawnych. Można je zakupić w trakcie osobistej wizyty w towarzystwie ubezpieczeniowym lub też dopełniając formalności online.

Powiązane posty