Ubezpieczenia OC i AC Ubezpieczenia,Ubezpieczenie w góry Ubezpieczenie w góry – które wybrać?

Ubezpieczenie w góry – które wybrać?

Amatorskie uprawianie sportu, wycieczka rodzinna, a może zorganizowany wypoczynek połączony z zimowymi sportami? Niezależnie od przyczyny w wyjazdu w polskie i zagraniczne tereny przyda się ubezpieczenie w góry. To bardzo ważne, by sumy podane na polisie były wystarczające do pokrycia ewentualnych kosztów transportu, czy specjalistycznego leczenia.

Ubezpieczenie w góry – które wybrać?

Nie da się ukryć, że ubezpieczenie w góry niezależnie od prezentowanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego wszędzie ma bardzo podobny zakres. Najważniejsze jest, by dokładnie dopytać, jak należy zachować się w przypadku wystąpienia szkody oraz ustalić, jakie działania obejmuje pakiet assistance. Najczęściej w przypadku zagranicznych wyjazdów procedura wygląda następująco. Ubezpieczyciel dzwoni na dedykowaną infolinię, gdzie pracownik firmy ubezpieczeniowej, dzięki wykupionemu ubezpieczeniu w góry poza terenem Polski, kieruje go do wybranej placówki, z którą ubezpieczyciel ma podpisaną umowę. Jeżeli poszkodowany jest przewożony karetką lub jest nieprzytomny zaraz po przebudzeniu ma obowiązek zadzwonić i powiadomić o swojej lokalizacji. Wówczas pracownik infolinii podejmie decyzję do dalszego postępowania.

Ubezpieczenie w góry w kraju

Ubezpieczenie w góry zazwyczaj ma bardzo podobny zakres

W przypadku krajowych wojaży będą to:

  • ubezpieczenie NNW, czyli następstw nieszczęśliwego wypadku. Złamanie nogi, ręki, żebra wypłacane najczęściej w sposób procentowy. Oznacza to, że jeżeli na polisie suma ubezpieczenia będzie wynosiła np. 50 000 zł, to za każdy 1% uszczerbku otrzymamy 500 zł.
  • dieta szpitalna, za każdy dzień pobytu w szpitalu po odpowiednio określonej zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia liczbie dni klient otrzymuje wypłatę ustalonej kwoty za każdy spędzony tam dzień.
  • śmierć przedstawiciela ustawowego. Ubezpieczenie w góry to także gwarancja wypłaty odszkodowania dla dziecka, które będzie uwzględnione na polisie, w przypadku śmierci rodzica lub prawnego opiekuna.
  • całkowite trwałe inwalidztwo 

i wiele innych zdarzeń, takich jak: śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pobyt w szpitalu z powodu choroby, rekonwalescencja, czy koszty dostosowania mieszkania do aktualnych potrzeb ubezpieczonego.

Zagraniczne ubezpieczenie w góry

Ubezpieczenie w góry w sytuacji zagranicznych wypraw to:

  • koszty leczenia, najczęściej ubezpieczenie podaje tę składową w PLN. Musimy mieć na uwadze, że wybierając się za granicę, EURO, czy inna waluta znacznie nam tę kwotę wyczerpuje. Warto więc podać nawet zawyżoną sumę, ale taką, za którą możliwe będzie uzyskanie specjalistycznej pomocy, transport do Polski, czy niezbędna na miejscu pomoc ambulatoryjna i specjalistyczna.
  • rozbudowany assistance – poszukiwanie zaginionego, dosłanie niezbędnych dokumentów, pomoc tłumacza, czy opieka nad przebywającym z nami dzieckiem. Im bogatszy, tym lepiej, nigdy nie wiemy bowiem, która składowa ubezpieczenia w góry w danym momencie nam się przyda.
  • NNW – nieszczęśliwe wypadki, podobnie jak w Polsce, wyliczane procentowo.
  • OC w życiu prywatnym, czyli szkody nieumyślnie wyrządzone osobom trzecim i przedmiotom. W czasie zjazdu na nartach wjeżdżamy w innego snowboardzistę, a ten doznaje uszczerbku na zdrowiu. Wypłata z OC bywa bardzo wysoka, ponieważ poszkodowany ma prawo domagać się zadośćuczynienia szkody. Poza tym z OC w ubezpieczeniu w góry wypłacane są również roszczenia dotyczące rehabilitacji, czy niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie w góry to wiele składowych, które warto wziąć pod uwagę w czasie wyjazdu w Polsce i za granicą. Istnieje możliwość wykupienia polis rocznych, także dla himalaistów i alpinistów.

Powiązane posty