Ubezpieczenia OC i AC OC najemcy Ubezpieczenie OC dla najemcy

Ubezpieczenie OC dla najemcy

Wynajem mieszkania zawsze wiążę się z dużą odpowiedzialnością po stronie lokatora. Chęć bezproblemowego wywiązania się z umowy, jaką zawarliśmy z wynajmującym, może rodzić w człowieku wiele niepotrzebnych zmartwień. Z pewnością jednym z nich, jest obawa o nieumyślne uszkodzenie mienia, co w konsekwencji może powodować kolejne problemy i prowadzić do nieprzyjemności czy nieporozumień. Z pomocą przychodzi ubezpieczenie najemcy, które pokrywa koszty szkód wyrządzonych w nieruchomości właściciela. Warto zatem wiedzieć, na czym ono dokładnie polega i czy przysługuje nam w każdym przypadku.

Czym dokładnie jest ubezpieczenie OC najemcy?

OC najemcy to forma ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przeznaczona dla lokatorów wynajmujących mieszkanie. Ma za zadanie chronić lokatorów przed ponoszeniem kosztów szkody wyrządzonej właścicielowi. Zarówno tej materialnej jak i związanej ze zdrowiem. Zabezpiecza również przed szkodami wyrządzonym osobom trzecim takim jak administracja budynku czy sąsiedzi. Ubezpieczenie jest przypisane do najemcy nawet po zmianie mieszkania i obowiązuje również w przypadku wynajmu pojedynczego pokoju.

Kiedy przysługuje nam prawo do pokrycia kosztów przez ubezpieczyciela?

Ubezpieczenie OC najmu obejmuje szeroki zakres potencjalnych strat, do jakich mogłoby dojść w mieszkaniu

Należy mieć na uwadze, że wszelkie wyrządzone szkody muszą być spowodowane nieumyślnie. Łatwo, więc wysnuć wniosek, że okoliczności mają tu nadrzędne znaczenie. Czy to jednak wszystko? Aby ubezpieczyciel pokrył koszt szkody, musi ona spełniać następujące kryteria:

 • nie może powstać podczas czasu pracy,
 • nie może powstać wskutek rażącego niedbalstwa,
 • nie dotyczy ona najemcy oraz osób trzecich związanych z najemcą (np. rodzina, znajomi, pracownicy),

Jak się zatem okazuje ubezpieczenie najmu, nie obejmuje strat wyrządzonych najemcom, czy ich bliskim. Te koszty muszą zostać poniesione indywidualnie, z kieszeni lokatora.

Jakie przypadki obejmuje ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC najmu obejmuje szeroki zakres potencjalnych strat, do jakich mogłoby dojść w mieszkaniu. Z tego powodu ten rodzaj ubezpieczenia jest nie tylko korzystny dla najemcy, ale również dla wynajmującego. Niekiedy pewne sytuacje mogą nas zaskoczyć, dlatego warto dmuchać na zimne i odpowiednio się zabezpieczyć, by nie ponosić dodatkowych kosztów. Rodzaje strat, jakie obejmuje OC to m. in.:

 • pożar spowodowany niewyłączeniem piekarnika,
 • uszkodzenie sprzętu elektronicznego w wyniku spięcia (np. podczas burzy),
 • lekka stłuczka z samochodem sąsiada przy parkowaniu,
 • zranienie przechodnia przez zwierze domowe,
 • uszkodzenie płotu przez dzieci grające w piłkę,
 • zniszczenie okna w domu sąsiada przez bawiące się dzieci,
 • pęknięcie w rurze powodujące zalanie mieszkania,
 • przypadkowe zbicie szklanych naczyń,
 • uszkodzone okno lub zamek w wyniku włamania.

Ceny i wybór OC


Cena OC najmu zależy w głównej mierze od sumy ubezpieczenia. Nie należy tego lekceważyć, gdyż zbyt niska suma może nie być wystarczająca do pokrycia wszystkich kosztów wyrządzonych strat. Wskazane jest również szczegółowe zapoznanie się z umową ubezpieczenia tak, aby być pewnym, że pokryje ono wszystkie straty, których się obawiamy. Ceny tego typu OC wahają się od 130 do 340 zł.

Podsumowanie

Możliwość ubezpieczenia najemcy to duża dogodność, ale należy pamiętać, że umowy ubezpieczeniowe — tak jak wszystkie inne — rządzą się swoimi prawami, których musimy mieć świadomość. Dlatego zawsze warto przeczytać umowę od początku do końca bądź skonsultować ją z prawnikiem. Ważne jest wybranie ubezpieczenia, którego suma jest wystarczająco wysoka, by objąć także te koszta, których z początku możemy się nie spodziewać.

Powiązane posty