Ubezpieczenia OC i AC OC zarządcy OC zarządcy nieruchomości — o czym powinno się pamiętać

OC zarządcy nieruchomości — o czym powinno się pamiętać

Pełniąc tak odpowiedzialną funkcję, jaką jest stanowisko zarządcy nieruchomości, trzeba pamiętać  o prawidłowym zabezpieczeniu finansowym w razie wyrządzenia szkódZarządzanie nieruchomościami to obszar, który wiąże się z wieloma obowiązkami. Zarządcy nieruchomości odpowiadają za utrzymanie i administrowanie budynkami, dbanie o ich stan techniczny, zarządzanie finansami, a także za wszelkie zdarzenia i sytuacje, które mogą wystąpić w trakcie zarządzania nieruchomościamiPosiadanie aktualnej polisy OC jest dla osób pełniących tę rolę obowiązkowe. Stanowi o tym ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku. W tym artykule zostaną przybliżone podstawowe informacje o tym, jaką sumę powinno ono gwarantować, co grozi za brak posiadania polisy i na co zwrócić uwagę wykupując ubezpieczenie. 

Co obejmuje polisa OC oraz jaką kwotę powinna gwarantować?

Najogólniej mówiąc, ubezpieczenie OC zarządcy obejmuje wszystkie szkody spowodowane zaniedbaniami lub decyzjami zarządcy nieruchomości. Zdarza się, że zarządca pełni swoje obowiązki przez osoby trzecie. W takim wypadku ich działania również zostaną objęte ubezpieczeniem. Odpowiedzialność zarządców nieruchomości jest bardzo szeroka i dotyczy wielu różnych obszarów. Mogą być one związane z wypadkami czy szkodami, których prawdopodobieństwo zdarzenia na terenie nieruchomości jest wysokie, np. zalaniem mieszkań, awariami instalacji czy uszkodzeniami budynków. Mogą również dotyczyć spraw finansowych, takich jak zarządzanie budżetem czy nieprawidłowości w rozliczeniach z najemcami. 

Pełniąc tak odpowiedzialną funkcję, jaką jest stanowisko zarządcy nieruchomości, trzeba pamiętać  o prawidłowym zabezpieczeniu finansowym w razie wyrządzenia szkód

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody czy zdarzenia, za które odpowiada zarządca nieruchomości, może dojść do konieczności wypłacenia odszkodowania. Jaka kwota ubezpieczenia jest wymagana? Za ustalenie minimalnej sumy odpowiedzialny jest Minister Finansów. Aktualnie wynosi ona 50 000 euro. Oczywiście w wielu przypadkach może okazać się niewystarczająca, dlatego większość ubezpieczalni oferuje kwoty wyższe od minimalnych

Jaka kara za brak polisy OC?

Podobnie jak w przypadku, chociażby kierowców, osoba nieposiadająca aktualnej polisy OC zarządcy nieruchomości, a pełniąca taką funkcję, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami powyższej decyzji. Karą za niedopełnienie takowego obowiązku ustawowego jest grzywna w wysokości od czterokrotności do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedzającego rok, w którym powinno się dokonać zakupu nowej polisy. Ostateczny wymiar kary jest wiadomy po uwzględnieniu długości okresu działania bez aktualnego ubezpieczenia oraz ogólna skala działalności prowadzonej przez zarządcę.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy OC dla zarządcy nieruchomości?

Warto mieć na uwadze, że ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości nie zastępuje innych typów ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenie nieruchomości czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to jednak dodatkowe zabezpieczenie, które chroni zarządcę w przypadku ewentualnych szkód czy zaniedbań.

Wybierając tego typu polisę, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim, ważna jest suma ubezpieczenia — powinna być odpowiednio wysoka, aby w razie potrzeby pokryć wszelkie ewentualne roszczenia. Należy również sprawdzić, jakie dokładnie sytuacje i szkody są objęte ubezpieczeniem, aby mieć pewność, że wszystkie najważniejsze aspekty zarządzania nieruchomościami są uwzględnione.

Podsumowując, OC zarządcy nieruchomości to ubezpieczenie, które jest niezwykle ważne dla osób zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. Chroni ono zarządców przed finansowym ryzykiem związanym z ewentualnymi szkodami czy zaniedbaniami, które mogą się zdarzyć w trakcie ich pracy. Wybierając to ubezpieczenie, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, aby mieć pewność, że jest ono odpowiednio dopasowane do indywidualnych potrzeb i ryzyka związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

Powiązane posty