Ubezpieczenia OC i AC Obowiązkowe OC lekarzy Obowiązkowe ubezpieczenie lekarzy – najważniejsze informacje

Obowiązkowe ubezpieczenie lekarzy – najważniejsze informacje

Zawód lekarza jest bardzo trudny i wiąże się z naprawdę dużą odpowiedzialnością. Dlatego bardzo ważną kwestią jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia lekarzy. Od 2010 roku obejmuje ono wszystkich medyków, bez względu na specjalizację, którzy wykonują swoje obowiązki na terenie Polski. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat.

Co obejmuje OC lekarzy?

Wszystkie najważniejsze informacja dotyczące obowiązkowe OC lekarzy zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2010 roku. Zawarte są tam informacje dotyczące wszelkich szczegółów związanych z obowiązkowym OC medyków.

Ważne jest to, że medycy są zobowiązani do opłacania OC nie później niż dzień przed tym jak rozpoczną swoją pracę zawodową.

OC obejmuje konkretny zakres szkód. Przede wszystkim dotyczy on szkód, które powstały w wyniku zaniedbania osoby ubezpieczone lub jakiś zaniechań obowiązków z jego strony. Ubezpieczenie nie obejmuje jedynie tych uchybień, które miały miejsce już po pozbawieni danego lekarza praw do wykonywania zawodu lub zawieszenia.

Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej lekarza obejmuje szkody dotyczące wykonywania poszczególnych czynności zawodowych.

Minimalne sumy ubezpieczenia OC

W rozporządzeniu dotyczącym ubezpieczenia OC wskazane są minimalne sumy gwarantowane OC, które przypadają na nie dłuż okres niż 12 miesięcy w kwotach wysokości 25 000 euro – 100 000 euro. Wiele zależy od specjalizacji. Największą suma ubezpieczenia dotyczy anestezjologii, położnictwa i ginekologii, a także onkologii klinicznej i chirurgii. Są to specjalizację obarczone największym ryzykiem.

Bardzo ważne jest to, że zgodnie ze wskazaniami ujętymi w ustawie ubezpieczenie OC obowiązuje wszystkich lekarzy, którzy pracują na terenie Polski w różnych zakładach opieki zdrowotnej, a także w ramach indywidualnej praktyki lub praktyki grupowej. Wysokość składek jest zależna od specjalizacji.

Dobrowolne OC pielęgniarek

Mimo, że pielęgniarki nie mają obowiązku wykupywania ubezpieczenia OC to coraz więcej z nich decyduje się na taką formę dodatkowego zabezpieczenia. Dzięki wykupieniu takiego odszkodowania można spokojnie spać bez obawy o to, że trzeba będzie wypłacić poszkodowane mu pacjentowi duże sumy ubezpieczenia, gdy zdarzy się jakiś wypadek.

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z internetowej wyszukiwarki, która jest świetnym rozwiązaniem umożliwiającym porównanie poszczególnych możliwości. W ten sposób pracownicy służby zdrowia, którzy nie są objęci obowiązkowym OC mogą wybrać najkorzystniejszą opcję dla siebie.

Odszkodowanie OC pielęgniarek, podobnie jak ma to miejsce w przypadku lekarzy będzie obejmowało wszelkie szkody, jakie powstały na skutek niedopatrzenie z ich strony. Szczególnie pielęgniarki, które decydują się na samozatrudnienie powinny rozważyć taką formę zabezpieczenia (https://www.infakt.pl/blog/darmowe-ebooki/samozatrudnienie-praktyczny-przewodnik/). Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia, w wyniku którego pacjent zostanie poszkodowany lub dojdzie do uszkodzenia sprzętu czy nieruchomości to zakład ubezpieczeń rozwiąże tę kwestię.

Lekarze są zmuszeni do wykupienia obowiązkowego OC, dzięki czemu są chronieni w razie jakichkolwiek nieprzyjemnych zdarzeń powstałych w wyniku ich pracy. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Rozporządzenie z 2010 roku. Warto także zaznaczyć, że wiele pielęgniarek decyduje się na wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia OC, dzięki któremu także są one skutecznie chronione przed różnymi nieprzewidzianymi zdarzeniami. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat. 

Powiązane posty

Wszystko o ubezpieczeniu OC lekarzyWszystko o ubezpieczeniu OC lekarzy

Ubezpieczenie OC lekarzy (https://iexpert.pl/lekarz/ubezpieczenie-oc-lekarza-pakiet/) jest ubezpieczeniem obowiązkowym od odpowiedzialności cywilnej lekarza. Skierowane jest do wszystkich medyków, którzy wykonują działalność leczniczą jako działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polski. Dotyczy każdej szkody,