Ubezpieczenia OC i AC Ubezpieczenia,Ubezpieczenia radców prawnych Ubezpieczenie OC radcy prawnego – co obejmuje, co wyklucza

Ubezpieczenie OC radcy prawnego – co obejmuje, co wyklucza

Na podstawie rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2003 wiadomo, że to nie kancelarie prawnicze, ale adwokaci i radcowie prawni muszą obligatoryjnie wykupić ubezpieczenie od czynności cywilnoprawnych. Na każdym adwokacie spoczywa obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa chroni, wtedy kiedy na skutek błędnie podjętych działań w toku wykonywania swoich czynności zawodowych, klientowi zostały wyrządzone krzywdy. Takie czynności jak świadczenie pomocy prawnej, udzielanie porad prawnych, sporządzenie opinii prawnych, występowanie przed sadami, oraz urzędami, oraz opracowywanie projektów prawnych mogą nie kiedy być źle przeprowadzone, co narazi klienta na szkody materialne, oraz osobiste. Klient zostaje osobą poszkodowaną i aby, wyrównać mu poniesione szkody, polisa radcy prawnego, lub prawnika wypłaca finansowe wsparcie jako zadośćuczynienie za poniesione wsparcie. Polisa działa w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania pracy adwokata. Warto wiedzieć, że radca prawny lub adwokat, który nie posiada polisy OC naraża się na konsekwencje karne, oraz finansowe. Dodatkowo naraża się na utratę zaufania potencjalnych klientów. W wielu przypadkach na etapie wyboru osoby do reprezentowania w sądzie lub w urzędzie, klient prosi o pokazanie ważnej polisy ubezpieczeniowej. W ten sposób zabezpiecza się, na wypadek ewentualnych szkód powstałych na skutek źle podjętych decyzji.

Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego

Obowiązkowe OC nie powinno być jedynie przykrym obowiązkiem. Każdy z radców prawnych powinien zdawać sobie sprawę z zalet korzystania ubezpieczenia, oraz opłacania składek. Polisa chroni na wypadek:

 • występowania przed sądami oraz urzędami
 • wyrządzenia szkód w opracowaniu projektów aktów prawnych
 • wyrządzenia szkód w wyniku wykonywania codziennych czynności w ramach praktyki zawodowej.

Na podstawie rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2003 wiadomo, że to nie kancelarie prawnicze, ale adwokaci i radcowie prawni muszą obligatoryjnie wykupić ubezpieczenie od czynności cywilnoprawnych

Zalety wykupienia OC radcy prawnego

Poprzez wykupienie polisy od odpowiedzialności cywilnoprawnej, radca prawny zyskuje:

 • poczucie bezpieczeństwa
 • spełnienie wymogu prawnego
 • rzetelną, oraz sprawną obsługę od momentu podpisania wniosku o ubezpieczenie, do wypłaty odszkodowań
 • pokrycie szkód wyrządzonych w wyniku błędu
 • minimalizowanie ryzyka wynikającego z prowadzenia usług zawodowych
 • ochrona własnej kancelarii.

Obowiązkowe OC nie powinno być jedynie przykrym obowiązkiem

Dodatkowe OC radcy prawnego

Jeśli radca prawny zainteresowany jest wyższą sumą ubezpieczenia, powinien pomyśleć o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia OC. Te rozwiązanie pozwoli podwoić sumę gwarancyjną nawet do miliona euro. Każdy adwokat, oraz radca prawny może ubezpieczyć swoją kancelarię na wypadek kłopotów, oraz konsekwencji powstałych w drodze pomyłek. Dodatkowo polisę można rozszerzyć na różne warianty, oraz wiele innych dostępnych opcji takich jak na przykład darmowe porady prawne, lub dostęp do prawnika. Rozwiązania te nie są obowiązkowe, jednak mogą pomóc się bezpieczniej, jeśli radca prawny potrzebuje szeregu innych dodatkowych usług.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC radcy prawnego


Warto wiedzieć, czego nie obejmuje radca prawny ubezpieczenie OC. Poniżej występuje lista wyłączeń:

 • brak wypłaty odszkodowania w przypadku szkód wycenionych na kwotę wyższą jak 50 000 zł Kwota ta wynika z rozporządzenia
 • brak wypłaty odszkodowania w przypadku uszkodzeń mienia przez osobę ubezpieczoną w stosunku do jej rodziny, lub partnerów biznesowych.
 • brak wypłaty odszkodowania w związku ze szkodą, po skreśleniu radcy prawnego z listy adwokatów
 • brak wypłaty odszkodowań na skutek wojny, terroru, czy zamieszek.

Powiązane posty