Ubezpieczenia OC i AC Obowiązkowe OC lekarzy Wszystko o ubezpieczeniu OC lekarzy

Wszystko o ubezpieczeniu OC lekarzy

Ubezpieczenie OC lekarzy (https://iexpert.pl/lekarz/ubezpieczenie-oc-lekarza-pakiet/) jest ubezpieczeniem obowiązkowym od odpowiedzialności cywilnej lekarza. Skierowane jest do wszystkich medyków, którzy wykonują działalność leczniczą jako działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polski. Dotyczy każdej szkody, która jest spowodowana nieprawidłowym udzieleniem pomocy, albo zaniechaniem jej w ogóle.

Ubezpieczenie OC lekarzy – jak wybrać właściwe?

Odpowiednie ubezpieczenie OC to bardzo ważna sprawa dla każdego lekarza, ponieważ w przypadku jakiegokolwiek roszczenia pacjenta to właśnie polisa pokrywa koszty zadośćuczynienia, odszkodowania lub wypłaty renty. Ubezpieczenie to jest bardzo ważne dla lekarzy, który prowadzą własną praktykę lekarską albo są na kontrakcie.

Co obejmuje dobrowolne ubezpieczenie OC?

Odpowiednie ubezpieczenie OC to bardzo ważna sprawa dla każdego lekarza, ponieważ w przypadku jakiegokolwiek roszczenia pacjenta to właśnie polisa pokrywa koszty zadośćuczynienia, odszkodowania lub wypłaty renty

Ochrona ubezpieczenia obejmuje czynności zawodowe lekarza, takie jak te, które są wykonywane w ramach wolontariatu, rezydentury, praktyk, stażu. Ubezpieczenie OC dla lekarzy może wystąpić w dwóch wersjach. Pierwsza jest dla lekarzy, którzy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC i nie prowadzą działalności leczniczej. Druga wersja jest dla lekarzy, którzy prowadzą działalność leczniczą.

Jakie są warianty ubezpieczenia OC dla lekarzy?

Wariant pierwszy dotyczy szkody na pacjencie, które została wyrządzona w związku z udzielaniem przez lekarza pomocy na SOR i na Pogotowiu Ratunkowym, albo szkody, która powstała w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej, albo w trakcie niesienia pierwszej pomocy. Wariant pierwszy dotyczy również szkód, które powstały w wyniku rażącego niedbalstwa, albo tych, które wynikły podczas przetwarzania osobowych danych w związku z prowadzonym procesem leczniczym, lub szkody wyrządzonej pracownikom podczas wypadku w pracy.

W razie potrzeby zakres dobrowolnego ubezpieczenia można poszerzyć o dodatkowy zakres ochrony dotyczący różnego rodzaju szkód, które powstają wskutek prowadzonej działalności lekarskiej, albo wykonywaniu czynności biegłego lekarza sądowego

Wariant drugi, w wersji podstawowej, obejmuje szkody, które mieszczą się w wariancie pierwszym, a także szkody na osobie, które wyrządzone zostały w związku z wykonywaniem zawodu lekarza i działalności leczniczej. Wersja rozszerzona wariantu drugiego zawiera również szkody na osobie albo szkody rzeczowe, które powstały w związku z wykonywaniem zawodu lekarza, a także z posiadanym mieniem wykorzystywanym w działalności lekarskiej.

Co jeszcze może zawierać ubezpieczenie OC lekarzy?

W razie potrzeby zakres dobrowolnego ubezpieczenia można poszerzyć o dodatkowy zakres ochrony dotyczący różnego rodzaju szkód, które powstają wskutek prowadzonej działalności lekarskiej, albo wykonywaniu czynności biegłego lekarza sądowego. Na rynku jest wiele agencji ubezpieczeniowych, które oferują różne wersje ubezpieczenia OC dla lekarzy.

 

Powiązane posty