Ubezpieczenia OC i AC Ubezpieczenia,Ubezpieczenia radców prawnych Jakie korzyści zapewniają ubezpieczenia radców prawnych?

Jakie korzyści zapewniają ubezpieczenia radców prawnych?

Zawód radcy prawnego zaliczany jest do zawodów zaufania publicznego, gdzie olbrzymi nacisk kładzie się na bardzo wysokie standardy etyczne. Dzięki ubezpieczeniu OC klienci radców prawnych mogą liczyć na wysoki poziom bezpieczeństwa.

Dlaczego warto?

iExperet ubezpieczenia radców prawnych są obowiązkowe, dlatego też po ich wykupieniu spełniane są ustawowe obowiązki. Największym atutem ubezpieczenia jest to, że dzięki niemu znacząco zmniejszamy ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie można zapominać także o tym, że dzięki ubezpieczeniu OC radcy prawni zyskują wiarygodność wobec swoich klientów i partnerów biznesowym. W zależności od indywidualnych potrzeb składka na ubezpieczenie może być spłacana jednorazowo albo ratalnie.

Zawód radcy prawnego zaliczany jest do zawodów zaufania publicznego, gdzie olbrzymi nacisk kładzie się na bardzo wysokie standardy etyczne

Ubezpieczenia radców prawnych podstawowe i dodatkowe – jakie różnice?

Firmy ubezpieczeniowe oferują swoim klientom ubezpieczenie OC podstawowe i dodatkowe. Przy ubezpieczeniu podstawowym suma gwarancyjna wynosi 100 000 euro i co najważniejsze dotyczy tylko jednego wypadku ubezpieczeniowego. W OC dodatkowym wspomniana suma gwarancyjna może wzrosnąć nawet do 250 000 euro i co najważniejsze dotyczy ona wszystkich zdarzeń. Pamiętać należy jednak o tym, że większość firm ubezpieczeniowych ustala własne limity, które zazwyczaj wynoszą około 15 mln euro przy rocznym ubezpieczeniu.

Czy ubezpieczenie obowiązkowe OC chroni również spółkę?

Obowiązkowe ubezpieczenia radców prawnych nie zapewniają pełnej ochrony dla spółek, które zatrudniają pracowników. Identycznie wygląda również sytuacja w przypadku spółki, która zatrudnia podwykonawców. Polisa nie gwarantuje również pełnej ochrony w sytuacji, gdy nie będzie możliwe przypisanie konkretnemu radcy odpowiedzialności za powstałą szkodę.

Kto może skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia OC?


Z dodatkowego ubezpieczenia OC korzystają nie tylko kancelarie i radcy prawni, ale również spółki. Z praktycznego punktu widzenia ubezpieczenie przeznaczone jest głównie dla tych podmiotów, które chcą znacznie poszerzyć zakres ochrony podstawowej. Dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu można nie tylko zwiększyć sumę gwarancyjną, ale również znacząco poszerzyć zakres ochrony. Dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu można na przykład zabezpieczyć się przed szkodami wyrządzonymi przez podwykonawców.

Czy radca prawny może ubezpieczyć tylko jeden kontrakt?

Z praktycznego punktu widzenia istnieje możliwość ubezpieczenia wybranego kontraktu. Pamiętać należy jednak o tym, że firmy ubezpieczeniowe przy każdej nietypowej ofercie dokonują indywidualnej oceny ryzyka. Im większe ryzyko tym automatycznie wzrasta składka dodatkowego ubezpieczenia OC.

 

Powiązane posty