Ubezpieczenia OC i AC Ubezpieczenie od utraty dochodu Ubezpieczenie od utraty dochodu

Ubezpieczenie od utraty dochodu

Utrata pracy to stresujące i nieprzyjemne zdarzenie. Gdy taka sytuacja ma miejsce, bardzo ważne jest, aby działać spokojnie, zgodnie ze swoim planem, w celu unormowania sytuacji finansowej. Jak jednak zachować spokój, gdy na spłatę czekają rachunki za mieszkanie i raty kredytu? Istnieje skuteczne rozwiązanie, które nas zabezpiecza w takich niesprzyjających okolicznościach.

Jak korzyści daje ubezpieczenie od utraty dochodu

Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje polisy, które zapewniają ochronę w razie utraty źródła dochodu. Miesięczne koszty wykupienia polisy są stosunkowo niewielkie, a komfort psychiczny ogromny, gdyż te rozwiązania pozwalają swobodnie szukać nowej pracy.

Zapis o karencji w warunkach ubezpieczenia oznacza, że ubezpieczyciel zastrzega, iż kupujący polisę może liczyć na odszkodowania tylko w sytuacji, gdy od momentu wykupu ubezpieczenia do chwili zaistnienia sytuacji objętej polisą minie odpowiednio długi, zdefiniowany w warunkach umowy, okres czasu

Czasowa utrata płynności finansowej niekoniecznie musi być związana z utratą etatu. Niektóre firmy oferują zabezpieczenie również dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto nie jest istotne czy firma pracodawcy została zlikwidowana i wykreślona z rejestru czy też przedsiębiorstwo upadło. Odszkodowanie będzie wypłacalne również w takich sytuacjach.

Ubezpieczenie od utraty dochodu (szczegóły oferty: https://ochronadochodu.pl/) obejmuje także przypadki, gdy osoba objęta polisą nie może generować przychodów z powodu wypadku lub choroby.

Jak działa polisa zabezpieczająca przed utratą dochodu?

Przed podpisaniem umowy z daną firmą należy szczegółowo zweryfikować warunki ubezpieczenia danego towarzystwa. Jednak ogólne zasady są podobne w różnych firmach.

Odszkodowanie jest wypłacane, gdy okres zwolnienia trwa dłużej niż 30 dni. Natomiast środki zazwyczaj są przelewane przez okres 12 miesięcy, począwszy od 1 lub 31 dnia zwolnienia.

Czy wysokość dochodów ma wpływ na wysokość miesięcznych wypłat?

Istotną informacją jest fakt, iż wysokość odszkodowania zależy od wybranego wariantu polisy, a nie od wysokości generowanych przychodów. Oznacza to, że należy wybrać wariant, który rzeczywiście zapewni pokrycie wszystkich bazowych kosztów utrzymania.

Czasowa utrata płynności finansowej niekoniecznie musi być związana z utratą etatu

Jak długo trwa okres karencji?

Zapis o karencji w warunkach ubezpieczenia oznacza, że ubezpieczyciel zastrzega, iż kupujący polisę może liczyć na odszkodowania tylko w sytuacji, gdy od momentu wykupu ubezpieczenia do chwili zaistnienia sytuacji objętej polisą minie odpowiednio długi, zdefiniowany w warunkach umowy, okres czasu. W niektórych sytuacjach jest to zapis, którego nie da się uniknąć. Na szczęście w przypadku polis zabezpieczających przed utratą dochodu, sytuacja jest zupełnie inna. Dodatkowym atutem tego typu produktów jest fakt, że ubezpieczyciele nie stosują tutaj karencji.

Gdzie można wykupić polisę?

Kolejną ogromną zaletą jest fakt, że do wykupu ubezpieczenia od utraty dochodu nie są potrzebne dodatkowe badania lekarskie. Polisę można wykupić przez internet, w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym.

 

Powiązane posty